Com funciona la Superè

El portal Superè és una eina d’aprenentatge i de coneixement pensada per a infants de Primària que té com a objectiu proveir l’usuari de continguts i de material educatiu i, alhora, satisfer i fomentar la curiositat dels nens i nenes, dins d’un àmbit de confiança. És, també, una eina familiar, en la mesura que ofereix activitats per a desenvolupar en família o amb el guiatge de persones grans. Totes les informacions estan relacionades les unes amb les altres.

Tal com mostra la pàgina d’inici, el portal s’organitza en 7 accessos de tres colors, que corresponen a tres àrees diferents:

Els materials són eines pensades per a:

 • estudiar i fer els deures

 • fer exercicis i autoavaluar els coneixements assolits

 • ampliar informació, a través de les consultes al fons de la Superè

 • familiaritzar-se amb l’anglès

 • llegir històries dins d’un marc educatiu (continguts i valors)

 • fer activitats educatives en el temps de lleure

 

L’ENCICLOPÈDIA

L’Enciclopèdia es compon d’articles temàtics llargs i d’articles curts de base enciclopèdica. S’hi accedeix per l’arbre de navegació o per la finestra de cerca.

Dins de l’Enciclopèdia, la cerca es fa sobre:

 • tots els articles temàtics

 • els articles curts de base enciclopèdica

Els articles temàtics expliquen els temes d’estudi d’acord amb un sumari que es desplega a l’arbre de navegació.

L’arbre de navegació és la manera més fàcil d’arribar-hi. Des de cada article l’usuari sempre té l’arbre obert al costat, de manera que pot anar endavant o endarrere en qualsevol moment per cadascuna de les cinc branques:

 • natura

 • societat

 • matemàtiques

 • llengua

 • ciència

Els articles temàtics tracten sobre temes propis del currículum escolar, ampliat amb els temes enciclopèdics més generalment consultats, de geografia, història, art i personatges.

Els noms de persones i de llocs que apareixen en el text tenen un enllaç a una entrada curta amb informació més concreta.

Cada article ofereix enllaços a altres articles relacionats de la mateixa enciclopèdia, i també als esquemes, els contes i les activitats.

 

ESQUEMES

Es pot accedir als Esquemes per mitjà de la finestra de cerca o bé a través d’un arbre de navegació propi, que té les mateixes branques que l’arbre de l’Enciclopèdia.

Els esquemes donen una visió general dels temes d’estudi i ajuden a relacionar-los entre ells. A partir dels esquemes es pot arribar, per mitjà d’enllaços, als articles relacionats.

 

LECTURES

Les Lectures inclouen contes que expliquen una història que té a veure amb els temes d’estudi o amb les activitats que proposa el mateix portal. Per això, sovint, des d’un article d’estudi s’enllaça a un conte relacionat. També es poden triar per l’arbre de navegació, que els mostra ordenats així:

 • contes en català

 • contes en castellà

 • contes en anglès

*Els contes en anglès tenen, a més, una versió en català.

 

EXERCICIS

Es pot accedir als Exercicis per un arbre de navegació propi, que permet triar per matèria (natura, societat, ciències, matemàtiques, llengua) i nivell (aprenent, avançat, expert), o bé per la finestra de cerca. Cada exercici consta de diverses preguntes sobre els continguts, perquè es pugui practicar i comprovar el que s’ha après. En el cas que la resposta no sigui l’adequada, es proporciona l’enllaç a l’article on es desenvolupa el tema corresponent.

 

TÈCNIQUES D'ESTUDI

Els articles inclosos a Tècniques d’estudi contenen indicacions perquè els infants coneguin els recursos que els permetin treure el màxim profit del que fan a l’escola i estudiar més bé a casa. S’hi accedeix tant per la cerca com per l’arbre de navegació propi.

 

ACTIVITATS

Entre les activitats de lleure relacionades amb temes d’estudi, el portal ofereix unes quantes propostes per a fer excursions amb la família, pensades perquè els infants trobin exemples reals del que estudien a l’escola, fonamentalment de l’entorn natural, però també de fonts històriques i d’art.

Es presenten diverses receptes fàcils de cuina per tal d’incentivar l’interès pels aliments i aprendre a desenvolupar una activitat guiada. En alguns casos, cal l’ajuda dels grans per a fer operacions que poden ser perilloses, com ara coure aliments al forn.

 

DICCIONARI D'ÀNGLÈS

El Diccionari d’anglès es compon de 4.000 entrades. Cada entrada ofereix la traducció al català, una definició senzilla, exemples de la manera com es fan servir les paraules en anglès i il·lustracions que ajuden a comprendre-les. Alhora, ofereix la pronúncia de les paraules i unes làmines de lèxic ordenat temàticament.